بسم الله الرحمن الرحيم


 

حادثه غمبار آتش سوزي در يكي از برج هاي تجاري تهران و شهادت جمعي از غيور مردان آتش نشان، ايران اسلامي را در حزن و ماتم فرو برده است.
بي شك اجر مجاهدان در راه خدمت به مردم، نزد خداي متعال، محفوظ و مثال نا زدني است.
ملت ايران قدر جوانان پاكباخته و ايثارگر ميهن عزيزمان را مي داند و به پاس رشادت جوانان عزتمند اين خطه لاله گون، ياد و نام قهرمانان سترگ عرصه خدمت رساني را هيچ گاه از خاطره ها محو نخواهد ساخت.
حماسه و رشادت و غيرت، همواره با پوست و گوشت و استخوان جوانان شهادت طلب اين مرز و بوم گره خورده و حركت در مسير تحقق ارزش هاي اسلامي و انساني، سرلوحه فرزندان اين ملت رشيد خواهد بود.
به روح مطهر شهداي غرورآفرين آتش نشان درود فرستاده و علوّ درجات را براي آن عزيزان مسئلت مي نماييم.


هیئت یا فاطمة الزهرا(س) شهرستان بابل

اضافه کردن نظر