در حال پخش زنده صوتی

لطفا یکبار کلیک کنید.


مراسم درحال پخش می باشد.
 
 

> هیئت یافاطمة الزهرا(س)بابل


beytozahra.com

beytozahra.info

beytozahra.net

beytozahra.org

>سامانه پیام کوتاه 30001441شماره حساب های هیأت: بنام هيأت فرهنگي مذهبي يافاطمه الزهرا(س)شهرستان بابل

1- جاری سیبا(0207399848002)بانک ملی ایران 2-شماره شبا(IR 5501 7000 0000 2073 9984 8002)

آدرس هیات: مازندران - بابل - میدان شهیدبزاز - خیابان امام خمینی(ره) - بیت الزهرا(س) آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع)

لطفا پس از واریز وجه، مبلغ و شماره فیش را در قسمت ارتباط با ما ارسال نمایید.