مَراسِمِ عَزاداریِ دَهه اوَّلِ
مُحَــــرَمُ الْحَــــرامِ  ۱۴۴۲

سخنران:
  حجت الاسلام سیدرضا هاشمی
مداحان:
  حــاج محمدرضــا بــــذری
زمان:
ز پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹
به مدت ۱۱ شب
ساعت  ۲۱:۳۰
مکان:
مصلی بزرگ شهرستان بابل
با رعایت پروتکل های بهداشتی

 

lack_medium_small_squa

مراسم بعدی

 (سخنرانی/حجت الاسلام سیدرضا هاشمی)
mp3  
 (روضه/حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 زمینه : نیمه شب های مهتابی (حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 سنگین : گرفمت به روی دست (حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 واحد : بر درهییت ها بیرق یا حیدره (حاج محمدرضا بذری)
mp3  
 شور : آرامش خیمه قمره (حاج محمدرضا بذری)
mp3  

اضافه کردن نظر