خلاصه متن سخنرانی شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان 1398
خلاصه متن سخنرانی شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان
خلاصه متن سخنرانی شب نوزدهم ماه مبارک رمضان
استقامت؛خلاصه متن سخنرانی شب پنجم محرم 1397/06/23
خلاصه متن سخنرانی شب چهارم محرم 1397/06/22
جریان شناسی جبهه باطل در زیارت عاشورا؛ شب ششم محرم 1397
اندیشه و عمق فکری در جبهه باطل و حق؛ شب هفتم محرم 1397
تلاش امیر المؤمنین در مقابل امت مؤسس؛ شب هشتم محرم 1397
خلاصه متن سخنرانی شب سوم محرم 1397/06/21
خلاصه متن سخنرانی شب دوم محرم 1397/06/20
خلاصه متن سخنرانی شب اول محرم 1397/06/19
خلاصه متن سخنرانی _فاطمیه دوم_شب سوم_96/11/29
خلاصه متن سخنرانی _فاطمیه دوم_شب دوم_96/11/28
خلاصه متن سخنرانی _فاطمیه دوم_شب اول_96/1127
خلاصه متن سخنرانی شب شام غریبان محرم 1439
خلاصه متن سخنرانی شب عاشورای محرم 1439
خلاصه متن سخنرانی شب تاسوعای محرم 1439
خلاصه متن سخنرانی شب هشتم محرم 1439
خلاصه متن سخنرانی شب هفتم محرم 1439
خلاصه متن سخنرانی شب ششم محرم 1439
خلاصه متن سخنرانی شب پنجم محرم 1439
خلاصه متن سخنرانی شب چهارم محرم 1439
خلاصه متن سخنرانی شب سوم محرم 1439
خلاصه متن سخنرانی شب دوم ماه محرم 1439
خلاصه متن سخنرانی شب اول ماه محرم 1439